Автомобилна индустрия

Автомобилна индустрия 2018-02-28T11:56:33+02:00

Struers и ZEISS ви предлагат широка гама от решения, оборудване и консумативи за индустриалния сектор Автомобилостроене ,като поставят най-високи стандарти за надежност,повтарявемост и осигуряване на качество , дори и при най-сложните компоненти и материали. И двата производителя са световно признати лидери предлагащи оборудване за подготовка,наблюдение и анализ, както и своите познания за самия процес ,като по този начин осигурявят на своите партнъори и клиенти бързи и прецизни резултати с висока повтаряемост.

Struers играе глобална роля в осигуряването на стандартите за качество и безопасност на автомобилните компоненти. Като водещи световни доставчици на металографски решения и системи за осигуряване на техническа чистота в производството, Struers и ZEISS работят в тясно сътрудничество с глобалната автомобилна индустрия и нейните специализирани доставчици в продължение на много години.

Свържете се с нас за да ви помогнем да разрешите специфичните си технологични проблеми , да оптимизирате производствените процеси и да намалите времето за постигане на желаните резултати чрез обширното ни портфолио от : машини за рязане,заливане в смола , шлифоване и полиране на образци, твърдомери, стерео микроскопи за визуален контрол, светлинни прави и инвертни микроскопи за наблюдение на структури, системи за анализ на частици и техническа чистота ,конфокални системи за анализ на повърхности , електронни и рентгенови микроскопи.

 • Визуален контрол
 • FA анализ
 • Микрошлифове
 • Интерметални слоеве
 • Анализ на спойки
 • Анализ на частици върху филтърни мембрани
 • Техническа чистота ISO 16232, VDA 19
 • SEM анализ
 • Анализ на включения и микропукнатини
 • Дебелина на покрития
 • Напречно сечение
 • Измервания и генериране на протоколи
 • Корелативна микроскопия за цялостен анализ
 • Наблюдение на структурни дефекти
 • Безразрушително 3D изобразяване на детайла
 • Безконтактно измерване на грапавост
 • Измерване на 3D геометрични обекти
 • QA/QC
 • Флуоресцентна микроскопия
 • Поляризационна микроскопия
 • Анализ на неметални включения EN 10247 ,DIN 50602
 • CHD измервания
 • EDS елементен анализ
 • Металографски анализ
 • Установяване на замърсяванията
 • Количествен и качествен структурен анализ
 • Изпитване на твърдост
 • Прецизни геометрични измервания

Препоръчителни конфигурации: