Продукти за шлифоване и полиране
Предлагаме целия набор от машини, консумативи и ноу-хау за подготовка и анализ на материалографски образци на фирма Struers – от ръчни системи за подготовка на единични образци до мощни, напълно автоматични системи за подготовка на образци от големи обеми продукция при изключителна повтаряемост на резултатите.

Механичната подготовка е най-простия метод за подготовка на материалографски образци за микроскопско изследване. Използват се абразивни частици с намаляваща едрина в последователните стъпки от отнемането на материал от повърхността до достигане на желания резултат.

Електролитното полиране е анодно разтваряне на материал от повърхността на образеца в електролитна клетка. След кратка предварителна обработка, образецът се потопява в проводима течност (електролит), прилага се електрически ток и материалът се отнема от повърхността.

Всички продукти в тази категория