Системи за техническа чистота

Системи за техническа чистота 2018-01-16T18:48:07+02:00

Специални предложения за анализ на частици

Създадени според Вашите изисквания

Техническа чистота

Техническа чистота

Изискванията за качествен контрол на компонентите и сложността на тестовете за техническа чистота нараснаха сериозно през последните години — толкова много, че чистото производство сега е един от главните фактори за успех в автомобилната, електронна и фармацевтична индустрия. Функционалността, дълготрайността и надеждността на продуктите са свързани директно със степента на замърсяване с частици. Така количественото и качествено определяне на замърсяването с частици спомага за подобряване на производствения процес и в крайна сметка спестява пари на производителите. Системите на ZEISS за анализ на частици и изпитване на чистотата работят с интегрирани стандарти, като по този начин позволяват да се определи степента на замърсяването върху специални филтърни мембрани и да се генерира протокол според международните норми и сертификати.

Използвайте системите на ZEISS за количествено определяне на замърсяването с частици от производствения процес или околната среда.

SteREO Discovery.V8

измерва частици с размери до 20 µm.

Axio Zoom.V16

нашият напълно автоматичен микроскоп, е идеален за анализиране на частици до 5 µm.

Axio Imager

моторизиран светлинен микроскоп с прецизност 10 нм на стъпката по Z, която позволява локализирането на частици до 2 µm.

Повишете качеството на вашия производствен процес на автомобили, електроника и компоненти със системите за качествен контрол на ZEISS. Нашите оптични анализатори на частици определят техническа чистотата според ISO 16232 и VDA 19.1, чистота на масла и хидравлични течности според DIN 51455, ISO 4406, ISO 4407, NAS 1638 и SAE AS 4059, както и според индивидуалните стандарти на съответната компания. Софтуерът предлага и генеричен анализ на частици и създава хистограми на разпределението според брой, големина, морфология и цвят на обектите.

Частици ≥ 20 µm

Стерео микроскоп SteREO Discovery.V8: Измерва частици до 20 µm

 • Изберете разумната цена на пакет и заложете на ZEISS за изпитване на чистотата.
 • Подобрете времетраенето на вашите лабораторни изследвания с по-къси интервали за анализ: само 5 минути за 2 сканирания, поляризационен филтър POL и светло поле BF, от началото на анализа до получаване на резултата (сканирана площ: 1500 mm2).
 • Само три стъпки от началото на анализа до получаване на резултата.
 • Преброяване и класифициране на частиците по дължина, широчина и други параметри на размерите и идентифициране на структурата. Диференциране на метални от неметални частици.
 • Провеждане на изпитвания за чистота според национални и международни автомобилни стандарти, като ISO 16232, VDA 19.1, както и според вътрешните стандарти на вашата компания.
 • Провеждане на ‘Стандартни анализи’ със SteREO Discovery.V8, нашата най-добра система, според VDA 19.1, 2-ро преработено издание, март 2015.

Вашият SteREO Disvovery.V8 за измерване на частици включва

 • Микроскоп с цветна дигитална камера и софтуер за оценка на изображението, пригоден за изискванията на изпитването за чистота.

 • Изключително лесно и интуитивно опериране с ергономични възможности за наблюдение.
 • Напълно моторизирано поляризационно оборудване.

 • Софтуер за AxioVision Particle Analyzer Projects за прецизно и повторяемо измерване размерите на частиците

 • Възможност за корелативна микроскопия Correlative Particle Analyzer и връзка със Сканиращ Електронен Микроскоп за задълбочен качествен анализ и определяне на елементен състав на частиците.

Частици ≥ 5 µm

Axio Zoom.V16: Измерване на частици до 5 µm

 • Изберете напълно автоматизирания пакет на ZEISS за изпитвания за техническа чистота.
 • Съкратете времето за измерване на частиците. Време за получаване на резултата за образец е около 9 минути за 2 сканирания, поляризационен филтър POL и светло поле BF (резолюция на пикселите: 1 µm/пиксел, сканирана площ 1500 mm2).

 • Само три стъпки от началото на анализа до получаване на резултата.
 • Преброяване и класифициране на частиците по дължина, широчина и други параметри на размерите и идентифициране на структурата. Диференциране на метални от неметални частици.
 • Провеждане на изпитвания за чистота според национални и международни автомобилни стандарти, като ISO 16232, VDA 19.1, както и според вътрешните стандарти на вашата компания.
 • Провеждане на „Разширени анализи“ с ZEISS AxioZoom.V16, нашата система, създадена съобразно нуждите на потребителя, според VDA 19.1, 2-ро преработено издание, март 2015.

Вашият Axio Zoom.V16 за измерване на частици включва

 • Напълно автоматизиран дигитален zoom микроскоп с цветна камера и софтуер за оценка на изображението, пригоден за изискванията на изпитването за чистота.
 • Дигитален zoom микроскоп за бързо сканиране на големи площи, който предлага оптимална резолюция за всяка частица с размер до 5 µm.
 • Софтуер за AxioVision Particle Analyzer Projects за прецизно и повторяемо измерване размерите на частиците.
 • Възможност за корелативна микроскопия Correlative Particle Analyzer и връзка със Сканиращ Електронен Микроскоп за задълбочен качествен анализ и определяне на елементен състав на частиците.

Частици ≥ 2 µm. Височина на частиците

Axio Imager 2: Измерване височината на частиците

 • Изберете пакет на ZEISS с висока резолюция за изпитването на техническа чистотата.
 • Възползвайте се от кратките времена за анализ на частиците. Времето за получаване на резултати е около 11 минути за 2 сканирания (резолюция на пикселите: 1 µm/пиксел, сканирана площ 1500 mm2).
 • Само три стъпки от началото на анализа до получаване на резултата.
 • Измерване на дължината, широчината и височината на частиците. Преброяване и класифициране на частиците и идентифициране на структурата. Диференциране на метални от неметални частици.
 • Провеждане на изпитване на чистотата според национални и международни автомобилни стандарти, като ISO 16232, VDA 19.1, както и според вътрешните стандарти на вашата компания.
 • Провеждане на „Разширени анализи“ с ZEISS Axio Imager 2, нашата система, създадена съобразно нуждите на потребителя, според VDA 19.1, 2-ро преработено издание, март 2015.

Вашият Axio Imager 2 за измерване на частици включва

 • Напълно автоматизиран микроскоп с цветна дигитална камера и софтуер за оценка на изображението, пригоден за изискванията за измерване височината на частиците при оценка на техническата чистота.
 • Брилянтна оптика с висока резолюция и равномерно осветление за постигане на високо качество при оценка на изображението.
 • Допълнителна моторизирана Z-ос за прецизно и надеждно фокусиране, която спомага за откриването и на най-дребните частици.
 • Софтуер за AxioVision Particle Analyzer Projects за точно и повторяемо измерване на размерите на частиците.
 • Възможност за корелативна микроскопия Correlative Particle Analyzer и връзка със Сканиращ Електронен Микроскоп за задълбочен качествен анализ и определяне на елементен състав чрез EDX детектор на частиците.

Подробности за софтуера

Axio Vision Particle Analyzer Projects

Стандарти

Провеждане на изпитвания за чистота според национални и международни автомобилни стандарти, като ISO 16232, VDA 19.1, както и според вътрешните стандарти на вашата компания.

Качествен контрол

 • Провеждане на независими от потребителя измервания чрез използване на спецификации за презареждане на тестовете с предварително дефинирани конфигурации на системата.
 • Осигуряване точността на откриване на частиците с помощта на ефективно непосредствено фокусиране.
 • Осигуряване получаването на точни и възпроизводими резултати при измерванията, съпътстващи изпитванията за чистотата, с помощта на системата на ZEISS.
 • Осигуряване сигурността на данните и автоматично записване на всички получени резултати и образи, включително и общото изображение.
 • Провеждане на изпитвания за чистота според ISO 16232, VDA 19.1, 2-ро преработено издание, март 2015.

Опериране

 • Лесен за опериране работен процес.

 • Опростяване на работата с помощта на ясна и добре структурирана презентация на резултатите.

 • Цветно кодирано одобрение ускорява вземането на решение от ваша страна.