Производство и асемблиране

Производство и асемблиране 2018-02-28T11:34:44+02:00

Struers и ZEISS ви предлагат широка гама от решения, оборудване и консумативи за индустриалния сектор Производство и асемблиранекато поставят най-високи стандарти за надежност,повтарявемост и осигуряване на качество , дори и при най-сложните компоненти и материали. И двата производителя са световно признати лидери при разработването на иновативни продукти и методи за подготовка , наблюдение и анализ на образци в производствения процес в цял свят.

Struers е първата компания в света, която пуска на пазара машина за автоматична обработка като част от маталографския процес. Повече от 100 години по-късно ние продължаваме да разработваме оборудване и консумативи за подготовка на образци и за осигуряване на качеството в масовото производство на метални и неметални компоненти- като например строителни конструкции,пластмаси, автомобилни елементи, медицински изделия,полупроводници ,соларни панели електрически конектори и др.

От своя страна ZEISS е най-уважаваната световна марка в областта на оптиката и оптокоелектрониката , която вече 170 години неотлчъно следва индустриалното развитие и се грижи за осигуряването на безкомпромисно качесто в производството и постигането на все по-високо качество на живот.

Свържете се с нас за да ви помогнем да разрешите специфичните си технологични проблеми , да оптимизирате производствените процеси и да намалите времето за постигане на желаните резултати чрез обширното ни портфолио от : машини за рязане,заливане в смола , шлифоване и полиране на образци, твърдомери, стерео микроскопи за визуален контрол, светлинни прави и инвертни микроскопи за наблюдение на структури, конфокални системи за анализ на повърхности , електронни и рентгенови микроскопи.

 • Визуален контрол

 • FA анализ

 • Микрошлифове

 • Интерметални слоеве

 • Анализ на спойки

 • Анализ на частици

 • Техническа чистота ISO 16232, VDA 19

 • SEM анализ

 • Анализ на включения и микропукнатини

 • FTIR анализ

 • Дебелина на покрития

 • Напречно сечение

 • Измервания и генериране на протоколи

 • Корелативна микроскопия за цялостен анализ

 • Анализ на силициеви подложки

 • Наблюдение на структурни дефекти

 • Безразрушително 3D изобразяване на детайла

 • Наблюдение и оценка на пътеки в микроелектроника

 • Безконтактно измерване на грапавос

 • Измерване на 3D геометрични обекти

 • QA/QC

 • Анализ на пори

 • Флуоресцентна микроскопия

 • PCB инспекция

 • Поляризационна микроскопия

 • Анализ на неметални включения EN 10247 ,DIN 50602

 • CHD измервания

 • EDS елементен анализ

 • Металографски анализ

 • Установяване на замърсяванията

 • Количествен и качествен структурен анализ

 • Изпитване на твърдост

 • Прецизни геометрични измервания

 • Кристалография

 • Дефектоскопия

 • Топография

Препоръчителни конфигурации: