Електроника

Електроника 2018-02-28T12:06:39+02:00

Struers и ZEISS ви предлагат широка гама от решения, оборудване и консумативи за индустриалния сектор Електроника ,като поставят най-високи стандарти за надежност,повтарявемост и осигуряване на качество , дори и при най-сложните компоненти и материали. И двата производителя са световно признати лидери при разработването на иновативни продукти и методи за подготовка , наблюдение и анализ на образци в електроника, микроелектроника, полупроводници , медицинско оборудване , автомобилостроене , адитивно производство и много други.

Свържете се с нас за да ви помогнем да разрешите специфичните си технологични проблеми , да оптимизирате производствените процеси и да намалите времето за постигане на желаните резултати чрез обширното ни портфолио от : машини за рязане,заливане в смола , шлифоване и полиране на образци, твърдомери, стерео микроскопи за визуален контрол, светлинни прави и инвертни микроскопи за наблюдение на структури, конфокални системи за анализ на повърхности , електронни и рентгенови микроскопи.

 • Визуален контрол
 • FA анализ
 • Микрошлифове
 • Интерметални слоеве
 • Анализ на спойки
 • Анализ на частици върху филтърни мембрани
 • Техническа чистота ISO 16232, VDA 19
 • SEM анализ
 • FTIR анализ

 • Дебелина на покрития
 • Напречно сечение
 • Измервания и генериране на протоколи
 • Корелативна микроскопия за цялостен анализ
 • Безразрушително 3D изобразяване на детайла
 • Анализ на силициеви подложки

 • Наблюдение на структурни дефекти

 • Безразрушително 3D изобразяване на детайла

 • Наблюдение и оценка на пътеки в микроелектроника

 • Безконтактно измерване на грапавост

 • Измерване на 3D геометрични обекти

 • QA/QC

 • Анализ на пори

 • Флуоресцентна микроскопия

 • PCB инспекция

 • Поляризационна микроскопия

Препоръчителни конфигурации: