Изследователски микроскоп ZEISS Axio Imager Materials

Изследователски микроскоп ZEISS Axio Imager Materials

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Axio Imager 2
Моторизирана микроскопска платформа за изследване на материали

Микроскопска система за съвременни изследвания на материали

Дава възможност за улесняване на работния процес в микроскопията – Axio Imager 2 осигурява получаването на точни и възпроизводими резултати при контрол на качеството и работния процес.

Axio Imager 2 се отличава с брилянтна оптика и хомогенно осветление. Регулаторите на контраста и осветлението винаги осигуряват дефинирани условия и възпроизводими резултати. Използването на ACR спомага за автоматично откриване и конфигурация на обективите и модулите за контраст на Axio Imager.Z2m.

Подходяща система може да се избере измежду четири различни версии, като възможностите за приложение могат да се разширят с избор на специализирани модули: анализатор на частици, корелационна микроскопия или LSM 700.

  • Използване на брилянтна оптика за създаване на изключителен контраст и резолюция.
  • Повишена гъвкавост с концепцията за модулен дизайн с набор от моторизирани и кодирани компоненти.
  • Получаване на възпроизводими резултати благодарение на стабилната конструкция, която обезпечава работа без вибрации.
  • Ъпгрейдване на Axio Imager 2 с ZEISS LSM 700 сканиращ модул с конфокален лазер.
  • Използване на Axio Imager 2 за корелативна микроскопия и анализ на частици.
  • Постигане на точно възпроизвеждане на резултатите при контрол на качеството и работния процес с автоматизираните функции.

Избор на контрасти

Приложение за изследване на разнообразни материали. Анализиране на метални структури, композити, стъкло, дърво и керамика. Изследване на полимери и течни кристали.

Избор измежду много разнообразни техники за контрастиране за получаване на допълнителна информация. При работа с отразена светлина образците могат да се наблюдават в светло и тъмно поле, диференциален интерферентен контраст (DIC), кръгов диференциален интерферентен контраст (C-DIC), поляризация или флуоресценция. При работа с преминала светлина образците могат да се наблюдават в светло и тъмно поле, диференциален интерферентен контраст (DIC), поляризация или кръгова поляризация.

Регулаторът на контраста осигурява възпроизводими настройки на осветлението за Axio Imager 2.

За контакт с нас