Производство и преработка на метали

Производство и преработка на метали 2018-02-28T11:47:01+02:00

Struers и ZEISS ви предлагат широка гама от решения, оборудване и консумативи за индустриалния сектор Производство и преработка на металикато поставят най-високи стандарти за надежност,повтарявемост и осигуряване на качество , дори и при най-сложните материали. И двата производителя са световно признати лидери при разработването на иновативни продукти и методи за подготовка , наблюдение и анализ на образци в металургичната и преработвателна индустрия в цял свят.

Struers е първата компания в света, която пуска на пазара машина за автоматична обработка като част от маталографския процес. Повече от 100 години по-късно ние продължаваме да разработваме оборудване и консумативи за подготовка на образци и за осигуряване на качеството в масовото производство на стомана и други метални изделия, като например сгради, мостове, автомобилни джанти и сачмени лагери.

Това което стимулира научните изледвания в областта на материалите , сред академичните среди и ндустрията е получаването на все по-добро разбиране за свойствата на различните материали. Независимо дали се стремите към фундаментално разработка на нови материали или искате да подобрите състава и качествата на текущото производство , системите на ZEISS са проектирани да ви предоставят всички данни от които се нуждаете. Получете бързи резултати с изчерпателна информация за да оптимизирате работния процес , чрез корелативни решения и анализи на материали от 2 D до 3 D до 4 D.

Свържете се с нас за да ви помогнем да разрешите специфичните си технологични проблеми и да намалите времето за постигане на желаните резултати чрез обширното ни портфолио от : машини за рязане,заливане в смола , шлифоване и полиране на образци, електролитно полиране и ецване ,твърдомери, прави и инвертни металографски микроскопи, конфокални системи за анализ на повърхности ,системи за неметални

 • Анализ на зърна и граници

 • Фази и трансформации на фази

 • Морфология на структури

 • NMI- неметални включения

 • Анализ на анизотропни материали

 • Анализ на графити в чугуни

 • Визуален контрол

 • Микрошлифове и Макрошлифове

 • Интерметални слоеве

 • Анализ на частици

 • Техническа чистота ISO 16232, VDA 19

 • SEM анализ- сканиращ електронен микроскоп

 • Елементен анализ с EDS,WDS

 • Кристалографска структура и ориентация

 • Анализ на заварки

 • Корозия на материали

 • Анализ на включения и микропукнатини

 • Дебелина на покрития

 • Електролитно полиране и ецване

 • Измерване на твърдост

 • Измервания и генериране на протоколи

 • Корелативна микроскопия за цялостен анализ

 • Наблюдение на структурни дефекти

 • Безразрушително 3D изобразяване на детайла

 • Безконтактно измерване на грапавост

 • QA/QC

 • Анализ на пори

 • Флуоресцентна микроскопия

 • Поляризационна микроскопия

Препоръчителни конфигурации: