Система за неметални включения / NMI (non-metallic inclusions)

Система за неметални включения / NMI (non-metallic inclusions)

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Система NMI  (Неметални включвания)

Анализиране на неметални включвания в съответствие със стандартите.

Системата NMI   гарантира автоматично качеството в стоманодобивната промишленост. Неметалните включвания (като сулфидите) и тяхното разпределение оказват значително влияние върху качествата на стоманата.   В зависимост от това как се анализират  структурите и се идентифицират  включванията , се получават важни сведения, свързани със специалните изисквания и поддържане на постоянното качество  в стоманодобивната промишленост.

Carl Zeiss е сформирал екип от специалисти от стоманодобивната промишленост за създаване на напълно автоматизиран метод за анализ на изображението :  микроскопска система NMI.  С нея могат винаги да се получат прецизно възпроизводими резултати в съответствие с действащите в момента стандарти: EN 10247, DIN 50602, ASTM E45, ISO 4967 и JIS G0555.

Новият стандарт EN 10247  поставя изисквания, съобразно които  автоматично може да се регистрира чистотата на стоманата.  Паневропейската директива за стоманодобивната промишленост изисква прецизни измервания. Системата NMI измерва едновременно в съответствие със стандартите DIN 50602, EN 10247, ASTM E45, ISO 4967 и JIS G0555 – това означава, че находките може да се сравняват, особено при преминаване от DIN 50602 към EN 10247.

Основни предимства

Системата NMI прераства в платформа за сравнителен анализ съобразно с конкретните задачи

 • Анализи съгласно EN 10247, DIN 50602, ASTM E45, ISO 4967 и JIS G0555.
 • Напълно моторизираната система NMI позволява по всяко време възпроизводими настройки за стоманодобивната промишленост.
 • При системата всичко се извършва автоматично – от началото на изследването до анализа на резултатите.
 • Анализиране на големи мозаечни изображения в една стъпка.
 • Системата NMI анализира включванията в техния действителен размер независимо от размера на сечението им.
 • Лесно опериране с touch екран.
 • Системата NMI  е интелигентно интегрирана със софтуерната платформа на  AxioVision.
 • Записване на анализа и протокола от изследването в един архивен файл.
 • Създаване на протоколи  с помощта на интегрирания генератор на протоколи.
 • Извършване на директен анализ на елементите в неметалните включвания с  използване на допълнителния интерфейс ‘Shuttle & Find’ – избягва се продължително търсене на обекта с електронен микроскоп.
 • Системата NMI е доказаното бъдеще на стоманодобивната промишленост   – тя може да бъде ъпгрейдвана като платформа за анализ при изпълнение на повече от 30 задачи.

Автоматизация

Системата NMI създава автоматично  възпроизводими резултати.

Със специално структурираната работна програма за стоманодобивната промишленост,  системата NMI позволява да се измери чистотата на стоманата с една единствена операция и да се получат   важни резултати, оформени във вид на изображение и таблица.

От момента, в който изследването започне,  до момента на завършването му, системата NMI автоматично извършва всичко, което стоманодобивната промишленост изисква. В една операция могат да се извършват няколко  задания и да се получат протоколи. Анализиране на големи мозаечни изображения в една стъпка. Включванията с частично отрязано напречно сечение в краищата на изображението не се изключват от анализа – напротив тяхната пълна площ се записва и анализира.

Така, работейки в стоманодобивната промишленост,  вие можете да експортирате вашата научно-изследователска програма и да възпроизведете анализи за степента на чистота също и в други  системи NMI. Запазете записа, анализа и протокола от вашите изследвания в един обикновен архивен файл – нищо няма да бъде загубено.

Тъй като изискванията в стоманодобивната промишленост нарастват, NMI ще израства заедно с тях – вашата система ще бъде оборудвана с всички  необходими контрастиращи техники  и ще може лесно да бъде разширена със софтуерни модули, като такива за определяне размера на зърната, помощно устройство за рутинни измервания  и хардуерни компоненти. Разположението на регистрираните включвания ще бъде записано  в случай, че анализът изисква  и използването на електронен микроскоп.

Стандарти за стомана

Системата NMI  дава възможност анализите да се извършват в съответствие с всички преобладаващи стандарти в  стоманодобивната промишленост в едно и също време.

Нови стандарти, нови методики, нови предизвикателства – стандартът EN 10247 определя голямо разнообразие от изисквания за стоманодобивната промишленост.  За определяне чистотата на стоманата, е необходимо преди всичко едно : абсолютно прецизни резултати от измерванията.

Системата NMI дава възможност да се анализират образците едновременно   и напълно автоматично в съответствие с преобладаващите стандарти в стоманодобивната промишленост.

 • EN 10247
 • DIN 50602
 • ASTM E45
 • ISO 4967
 • JIS G0555

След измерване на образците  системата NMI показва най-едрите включвания в удобна галерия образи заедно с всички данни от измерванията  и класифицирането.  Като допълнение включванията могат да бъдат анализирани съобразно с указанията на стандартите за различните стомани  и резултатите да бъдат сравнени в един дисплей.  От сравненията в различните стандарти могат да се  разкрият по-бързо възможности за нови приложения на произвежданите продукти.

За контакт с нас