ZEISS Axioscope - микроскоп за научни и рутинни изследвания

ZEISS Axioscope – микроскоп за научни и рутинни изследвания

поискай конфигурация

Правият светлинен микроскоп Axioscope е конструиран специално за нуждите на материалографски лаборатории за получаване на най-обикновени оптични изображения. Axioscope е правилния избор за рутинни изследвания при високи изисквания за производителност, възпроизводимост и автоматизация, ако се нуждаете от съвременен оптичен микроскоп за материалографски изследвания. Axioscope е завършено решение за материалографски лаборатории, като едновременно с това е икономически изгоден.

Описание

Вашият микроскоп за научни и рутинни изследвания в материалографски лаборатории

  • Готови решения за изследване на материали и металография
  • Надеждни резултати благодарение на усъвършенствана технология за осветление
  • Пълно моторизиране на осовите движения за автоматично получаване на изображението.

Предимства

Постигане на високо ниво на работа

Axioscope – с характерните за него производителност и усъвършенствани автоматизирани характеристики – е идеален за изискванията при изпълнение на рутинни задания . Освен това, при неговата атрактивна цена, предлага и възможности, съизмерими с тези на по-висок клас светлинни изследователски микроскопи.

Надеждни резултати

С дигитално кодирани компоненти и усъвършенствана технология за осветление, Axioscope осигурява получаването на сигурни възпроизводими резултати. Нещо повече, моторизираната версия Axioscope 7 предлага възможност за напълно автоматични изследвания и бързо се превръща във фаворит.

Дигитална интеграция

С камерата Axiocam и софтуера ZEN 2, Axioscope се утвърждава като мощна система за документация. От контрола на уреда, получаване на изображението, анализа и документацията, до архивирането на резултатите от анализа, Axioscope предлага напълно дигитализиран процес.

Готови решения в металографията

Axioscope е синхронизиран и готов за предлагане на изчерпателни металографски решения в лабораторията: камери за дигитализиране на данните от образеца, лещи със специфични свойства за всяко приложение и софтуер за получаване на изображението, специално разработен за материалографски изследвания.

Софтуер за получаване на изображението с интегрирани модули за различни изследвания
ZEN 2 е командния център на функциите за автоматично получаване на изображението и анализирането му . Модулите за определяне едрина на зърна, фази и дебелина на слоеве, както и за класифициране на графитни частици, дават възможност на Axioscope да осигури провеждането на всички важни металографски изследвания с един потребителски интерфейс.

Улеснения за работния процес

Ергономична работна концепция

Axioscope е конструиран така, че извършването на ежедневните дейности да бъде колкото може по-сигурно и удобно. Важните контроли, като фокусиране , движение на масичката, регулиране на осветлението и получаване на изображението, са разположени от двете страни на микроскопа, така че да може се работи с двете ръце.

Лесна оценка на изображението

Оценката на дигиталното изображение се извършва лесно като се използва снап-бутона. Просто натиснете този ергономично разположен бутон и ще можете да оценявате изображенията, като едновременно контролирате позицията, увеличението и контраста. По този начин микроскопското изследване ще бъде напълно документирано в процеса на непрекъснато наблюдаване на образеца.

Перфектен контрол на всички оси на движение на масичката

Новаторската концепция на моторизираната версия на Axioscope 7 позволява пълен контрол на цялото движение на масичката, без да сваляте ръцете си от микроскопа или да разчитате на външни контролери. С едно просто натискане на бутон, можете да превключите фокуса между контрол на Z-оста и контрол на XY движението на масичката. С активиран XY контрол, можете да движите масичката по ос X с дясно фокусиране и по ос Y с ляво фокусиране.

Axioscope 5: Снап бутон за оценка на изображението от двете страни
Axioscope 7: Снап бутон (дясно) и бутон за контрол на движението на масичката (ляво)

Фамилия продукти на ZEISS Axioscope

Axioscope 5

Ръчен микроскоп с дигитално кодирани компоненти за получаване на възпроизводими и надеждни резултати при анализ на сечения от различни материали, тънки пластини и повърхности след разрушаване.

Axioscope 5 Polarization

Ръчен микроскоп с дигитално кодирани компоненти за получаване на възпроизводими и надеждни резултати при използване на поляризационна микроскопия : геология, минералогия и металография.

Axioscope 7

Микроскоп с дигитално кодирани и моторизирани компоненти за изследователски задачи, които изискват усъвършенствани възможности за получаване на изображения при автоматизиране на работния процес.

Axioscope Vario

Микроскоп с много възможности, конструиран за отразена светлина и работа с флуоресценция, с увеличено пространство за образеца, което позволява изследване на образци с размери до 380 mm.