Индустриалнен микроскоп ZEISS Axio Imager Vario

Индустриалнен микроскоп ZEISS Axio Imager Vario

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Могат да се изследват автоматично големи образци –  подходящ за  работа в чисти стаи.

Може да анализира от най-малките MEMS сензори до  XXL пластини и дори цели дисплеи  от плоски панели  без да бъдат разрушавани. Благодарение на възможната височина на образеца до  254 mm и хоризонтално  пространство до   300 mm, с Axio Imager Vario е възможно да се изследват образци с най- широк обхват от размери.  Дизайнът с колони осигурява добра стабилност. За контрол на пластини в чиста стая  – Axio Imager Vario е сертифициран според DIN EN ISO 14644-1 и отговаря на изискванията за клас 5. Моторизираното z-задвижване в комбинация с хардуера за автофокус (Hardware Auto Focus) осигурява автоматично настройване на оптималната фокус позиция.

Предимства

  • Максимална височина на образеца до 254 mm и хоризонтално пространство за образеца до 300 mm x 300 mm. Избор между две ръчни и една моторизирана колона с гъвкаво промишлено  3-бутонно-действие.
  • Axio Imager Vario фокусира с обектива директно върху образеца. Това означава, че може да се постигне висока точност и повтаряемост на фокусирането, особено при тежки образци.
  • С помощта на хардуера за автофокус (Hardware Auto Focus) се улеснява прецизното и бързо фокусиране на отразяващи образци, които не са много контрастни.
  • С Axio Imager Vario в комбинация с LSM 700 могат да се анализират чувствителни образци с висока резолюция без контакт.
  • Axio Imager Vario е сертифициран съгласно DIN EN ISO 14644-1 и отговаря на изискванията за чисти стаи клас 5.

Чиста стая

Производството на полупроводници и инспекция на пластини   се извършва в чисти стаи. Чистите стаи са класифицирани съгласно  DIN EN ISO 14644-1  по брой и размер на частиците за m³.  Axio Imager Vario е сертифициран съгласно този стандарт  и отговаря на изискванията  за чиста стая клас 5. Чиста стая клас  ISO 5 е еквивалентна на клас 100 от стария стандарт  FED STD 209E (1992). Използвайте комплекта за чиста стая,  който съдържа  7x револверна глава за обективи, предпазване от частици и кихане.

За контакт с нас