Уред за автоматично електролитно изтъняване на образци за трансмисионна електронна микроскопия“TenuPol-5″

Уред за автоматично електролитно изтъняване на образци за трансмисионна електронна микроскопия“TenuPol-5″

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Уред за автоматично електролитно изтъняване на образци за трансмисионна електронна микроскопия. С вградена сканираща функция и допълнителни възможности за разширяване обхвата на използване и при нови материали.
Образци с диаметър 2.3 и 3 mm се полират едновременно от двете страни до получаване на тънко фолио с колкото е възможно по-малък отвор в средата. Изтъняването се контролира с източник на инфрачервена светлина, като процесът се спира, когато през изработения отвор преминат първите светлинни лъчи.

За контакт с нас