Авиационна и космическа индустрия

Авиационна и космическа индустрия 2018-02-28T11:51:03+02:00

Struers и ZEISS ви предлагат широка гама от решения, оборудване и консумативи за сектор Авиационна и космическа индустрия ,като поставят най-високи стандарти за осигуряване на качество, дори и при най-сложните компоненти и материали.Като световно утвърдени доставчици на оборудване и пионери в познанието и развоя на иновации за самолетостроене и космически технологии по целия свят,ние непрекъснато сме на преден план, когато става въпрос за подготовка и изледване на нови материали и покриване на най-строгите изисквания за надежност и повторяемост в сектора.

Свържете се с нас за да ви помогнем да разрешите специфичните си технологични проблеми , да оптимизирате производствените процеси и да намалите времето за постигане на желаните резултати чрез обширното ни портфолио от: машини за рязане,заливане в смола, шлифоване и полиране на образци, твърдомери, стерео микроскопи за визуален контрол, светлинни прави и инвертни микроскопи за наблюдение на структури, конфокални системи за анализ на повърхности , електронни и рентгенови микроскопи.

 • Визуален контрол
 • FA анализ
 • Микрошлифове
 • Интерметални слоеве
 • Анализ на спойки
 • Анализ на частици върху филтърни мембрани
 • Техническа чистота ISO 16232, VDA 19
 • SEM анализ
 • Анализ на включения и микропукнатини
 • Дебелина на покрития
 • Напречно сечение
 • Измервания и генериране на протоколи
 • Корелативна микроскопия за цялостен анализ
 • Наблюдение на структурни дефекти
 • Безразрушително 3D изобразяване на детайла
 • Безконтактно измерване на грапавост
 • Измерване на 3D геометрични обекти
 • QA/QC
 • Флуоресцентна микроскопия
 • Поляризационна микроскопия
 • Анализ на неметални включения EN 10247 ,DIN 50602
 • CHD измервания
 • EDS елементен анализ
 • Металографски анализ
 • Установяване на замърсяванията
 • Количествен и качествен структурен анализ
 • Изпитване на твърдост
 • Прецизни геометрични измервания

Препоръчителни конфигурации: