Дигитален микроскоп ZEISS Smartzoom 5

//Дигитален микроскоп ZEISS Smartzoom 5

Дигитален микроскоп ZEISS Smartzoom 5

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Иновативен дизайн. Опростен работен процес. Репродуктивни резултати.

Smartzoom 5 е умен дигитален микроскоп – идеален за контрол и гарантиране на качеството практически във всички сфери на индустрията. Бърз и лесен за настройване, напълно автоматизиран и снабден със съответните специални приложения за контрол и гарантиране на качеството. Работата с него е толкова лесна, че дори нетренирани потребители се справят отлично.
Колко лесна? Smartzoom 5 регистрира макроструктурата на пробата и стъпка по стъпка опростява работния процес при повтарящи се анализи на образци от един и същи вид.

Със Smartzoom 5, ZEISS влага IQ в индустриалното качество.

Иновативен дизайн

  • Smartzoom 5 съчетава методи за високо интелигентен анализ за гарантиране на качеството и качествения контрол (QA/QC).
  • Дигиталният микроскоп е окомплектован с някои вградени елементи: оптичният блок комбинира три функции в една – zoom, панорамна камера и коаксиално осветление.
  • Smartzoom 5 винаги знае статуса на всички главни компоненти и коригира автоматично измененията в тях.

Опростен работен процес

  • Smartzoom 5 се характеризира с метод на регистриране на макроструктурата стъпка по стъпка за подобряване на работния процес при повтарящи се анализи на образци от един и същи вид.
  • Интегрираният графичен интерфейс на потребителя QA/QC осигурява безпроблемно протичане на работния процес на изследване от макро-до-подробности с помощта на жестов контрол, като при това улеснява навигацията.
  • Предварително зададените образи и увеличение помагат да се получи най-добрия образ. Няколко алгоритъма за образите улесняват автоматичните измервания с този дигитален микроскоп.

Репродуктивни резултати

  • Smartzoom 5 дава бързи, възпроизводими QA/QC измервания при рутинни изследвания и анализ на дефекти.
  • Работният процес в комбинация с калибрираните компоненти осигурява получаването на обективни резултати.
  • Коментарите към изследваните образи лесно се отразяват в еталонни протоколи в word.

Със Smartzoom 5 може да се избира между три обектива с различни увеличения в интервала от 10x до 1011x. Сегментираният LED светлинен пръстен, вграден в обективите, се задейства от байонет. Ползата от умните мерки за безопасност: ако обективът докосне образеца или ръката на оператора, движението му автоматично спира, като защитава и образеца и потребителя.
Ориентацията става лесно с вградения в Smartzoom 5 графичен QA/QC интерфейс за потребителя за безпроблемно протичане на работния процес на изследване от макро-до-подробности. Цялата повърхност на образеца се записва с отделни оптични елементи. Веднага може да се прецени кои части от повърхността на образците е необходимо да се подложат на микроскопска инспекция. Работният процес е пригоден да извършва микроскопския анализ отново и отново стъпка по стъпка. За оптимални резултати, просто трябва да се избере най-добрия образ от предварително огледаните повърхности, или да се подобри получения образ с помощта на функциите HDR, филтриране на фона, регулиране на контраста и стабилността.
С подвижната конзола на микроскопа може да се наблюдават структури от повърхността на образеца под ъгъл между -45° и +45°. През това време оста на шарнира остава стабилна,като същевременно и фокусът остава перпендикулярен на образеца.

За контакт с нас