Дигитален конфокален микроскоп ZEISS Smartproof 5

Дигитален конфокален микроскоп ZEISS Smartproof 5

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Универсалният ZEISS Smartproof 5 конфокален микроскоп с широк обхват е интегрирана система за анализ на повърхности: бърз, прецизен и с добра повтаряемост на резултатите. Пригоден за широк диапазон от промишлени изследвания, като грапавост и топографски характеристики, които се извършват всеки ден в отделите за качествен контрол QA/QC, в производствени условия и в научно-изследователските лаборатории R&D.

Висококачествената конфокална система, управлявана от мощния софтуер ZEISS Efficient Navigation (ZEN), допринася за максималния комфорт на потребителя и повишаване на производителността.

Гарантирана производителност

В резултат на патентованата апертурна конфокална технология за широк обхват, Smartproof 5 намалява времето за изследване и по този начин осигурява перфектен баланс между висока резолюция и висока скорост.
Най-доброто от оптиката на ZEISS и доказаните в практиката компоненти дават възможност за ефективна работа за широк обхват от приложения.
Smartproof 5 е окомплектован с ConfoMap – Версията на ZEISS за Mountains-Map – златният стандарт в метрологичния софтуер.
Вашите резултати могат да бъдат лесно анализирани съобразно с международните стандарти и да бъдат създадени съответните протоколи.

Основни работни направления

Благодарение на лесната за управление система и рутинните работни направления в софтуера, Smartproof 5 е много подходящ за мониторинг на производствени процеси.
Достъпните задачи за инспекция и работно ориентирания графичен интерфейс за потребителя (GUI) помагат при повтарящи се задания.

Smartproof 5 осигурява получаване на данни без намесата на потребителя като база за прецизни и повтаряеми резултати.

Интегриран и солиден дизайн

Предимства на напълно интегрираната система: оптика, електроника и камера са инкорпорирани в микроскопа.

Smartproof 5 е монтиран компактно и стабилната му конструкция издържа успешно на вибрации.

За контакт с нас