DURAMIN-40 – полуавтоматичен и напълно автоматичен микро/макро твърдомер

DURAMIN-40 – полуавтоматичен и напълно автоматичен микро/макро твърдомер

поискай конфигурация


  • Подходящ за изпитвания на твърдост по Викерс, Кнооп и Бринел
  • Автоматична шест-позиционна револверна глава
  • Моторизирана Z-ос
  • Антиколизионна система
  • Автоматично осветление
  • Камера за наблюдение
  • Издаване на протокол
  • Вграден PC с мишка или тъч-екран

Описание

Универсален твърдомер, с който се постига повтаряемост на измерванията в широк интервал натоварвания

Duramin-40 е основната гама микро/макро твърдомери на Struers. Предлага се с ръчна и моторизирана XY-масичка и камера за наблюдение. Duramin-40 има три интервала натоварвания 10 gf – 10 kgf, 10 gf – 31.25 kgf и 1 gf – 62.5 kgf. Твърдомерът включва вграден PC с отделен монитор за работа с тъч-екран или мишка. Възможно е да се поръчат също и два монитора. Цикълът на изпитване е напълно автоматичен, а моторизираната шест-позиционна револверна глава е стандартна. Допълнителните модули включват измервания на Kc разрушаване, картографиране и заваръчни измервания.

Универсалност

Широкият интервал натоварвания от 1 gf до 62.5 kgf обуславя използването на Duramin-40 за многото различни приложения, които преди изискваха отделни микро- и макротвърдомери.

Съвременна технология с динамометричен датчик

Duramin-40 е пригоден за всички действащи стандарти, като предлага повтаряемост на резултатите в целия обхват на натоварвания , благодарение на технологията с динамометричен датчик.

Система от два монитора за спестяване на време

Възможността за използване на система от два монитора позволява данните от измерванията и макроизображението да се наблюдават на отделни монитори. Това улеснява настройката и спестява време при серийни измервания.

Характеристики

Уникална система за изпитване на твърдост

Автоматична револверна глава

Гъвкав интервал от натоварвания

Моторизирана Z-ос

Камера за наблюдение

Антиколизионна защита

Софтуерни модули за специфични приложения

Редактор за определяне точките на измерване

Индустриално приложение в сферата на:

автомобилна индустрия

автомобилна индустрия

авиационна индустрия

авиационна индустрия

Електроника

електроника

производството

производството

образованието

образованието

Предлага се в две изпълнения

Duramin-4 се предлага, както във вариант с олекотена конструкция за ниски натоварвания, която е идеална за лабораторни измервания, така и във вариант с укрепена конструкция за високи натоварвания за използване в производствени условия или за качествен контрол.

Цялата гама твърдомери Duramin-40 е снабдена с моторизирана Z-ос, камера с висока резолюция, LED осветление, автофокус и автоматична оценка на изображението. Всеки модел има вграден PC с 15-инчов цветен тъч-екран. Duramin-40 M има ръчна XY-масичка (размери 90 x 90 mm, ход 25 x 25 mm) включително ръчни микрометри. Височината за изпитване е 0-200 mm. Снабден е с моторизирана шестпозиционна измервателна револверна глава. Duramin-40 A има редактор за определяне точките за измерване и моторизирана XY-масичка (размери 350 x 225 mm, ход 220 x 120 mm). Височината за изпитване е 0-200 mm . Включва автоматична шест-позиционна измервателна револверна глава. Duramin-40 AC има редактор за определяне точките за измерване и моторизирана XY-масичка (размери 350 x 225 mm, ход 220 x 120 mm). Височината за изпитване е 0-200 mm. Включва автоматична седем- позиционна измервателна револверна глава, с камера за наблюдение (FOV 200 x 160 mm) за лесно позициониране на точките за измерване. Обективите и инденторите се поръчват отделно.

Duramin-40 M1/A1/AC1

Твърдомер с ниски натоварвания на основата на технологията с динамометричен датчик за автоматични изпитвания по Викерс, Кнооп и Бринел. Разширен интервал натоварвания от 0.098 – 98.1 N (10 gf – 10 kgf)

Duramin-40 M2/A2/AC2

Твърдомер с ниски натоварвания на основата на технологията с динамометричен датчик за автоматични изпитвания по Викерс, Кнооп и Бринел . Разширен интервал натоварвания от 0.098 – 306.4 N (10 gf – 31.25 kgf)

Duramin-40 M3/A3/AC3

Твърдомер с ниски натоварвания на основата на технологията с динамометричен датчик за автоматични изпитвания по Викерс, Кнооп и Бринел. Разширен интервал натоварвания от 0.0098 – 612.9 N (1 gf – 62.5 kgf).

Варианти 10 gf – 10 kgf 10 gf – 31.25 kgf 1 gf – 62.5 kgf
Ръчна XY-масичка Duramin-40 M1 Duramin-40 M2 Duramin-40 M3
Aвтоматична XY-масичка Duramin-40 A1 Duramin-40 A2 Duramin-40 A3
Автоматична XY-масичка+ Duramin-40 AC1 Duramin-40 AC2 Duramin-40 AC3
камера

Duramin 40 Техническа спецификация

Техническите информационни листове на Struers са предназначени да Ви помогнат да направите най-добрия избор на оборудване за Вашата конкретна цел.

Можете да намерите важна информация, като спецификации за капацитета и производителността, размери, тегло, електрически данни, нива на шума, условия на околната среда и безопасност.

В много случаи можете също така да получите общ преглед на аксесоари, които предлагат по-голям капацитет и производителност.

За контакт с нас