Индустриален инвертен металографски микроскоп ZEISS Axio Vert Materials

Индустриален инвертен металографски микроскоп ZEISS Axio Vert Materials

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Axio Vert.A1
Инвертен микроскоп за рутинни изследвания на материалите

Микроструктурен и структурен анализ: Въпрос на контраст.

С помощта на Axio Vert.A1 могат да се изследват големи, тежки образци, като се използва голям набор от класически и съвременни контрастни методи. Превключва се лесно от светло към тъмно поле, DIC, C-DIC, флуоресценция и поляризирана светлина при работа с отразена светлина. При работа с преминала светлина може да се използва светло поле, поляризирана светлина и фазов контраст. Възможно е да се комбинират няколко метода за контраст за получаване на максимална информация.

Кодираната револверна глава с 5x увеличение разпознава автоматично смяната на обективите. Тя позволява също използването на регулатор за светлината за намаляване и възстановяване на интензитета й. Структурите могат да се изследват ефективно, да се определят свойствата и качеството на материала. Могат да се развият нови теории и да се оптимизират процесите на производство.

• Бързо получаване на образи с помощта на голям обхват от обективи

Ако конкретното изследване изисква използването на различни обективи, подходящото увеличение може да се избере с помощта на Axio Vert.A1 5x кодирана револверна глава. Така се спестява време и се елиминират евентуални източници на грешки: кодирането позволява на Axio Vert.A1 да разпознава автоматично обективите.

• Контрастни методи за всякакви структури

Vert.A1 осигурява работа с всички обикновени методи: с помощта на 4x рефлекторна револверна глава бързо и лесно се превключва при работа в отразена светлина от светло към тъмно поле, DIC, C-DIC, флуоресценция и поляризирана светлина, което дава възможност да се изследват анизотропни материали като магнезий и алуминий. При работа с преминала светлина може да се използва светло поле, поляризирана светлина и фазов контраст.

• Възпроизводими измервания и сравнения

Могат да се използват мрежи и сравнителни дискове за измерване и преброяване. Освен това AxioVision софтуерът на Carl Zeiss предлага голям брой модули, като напр. за определяне едрината на зърната, фазов анализ, дебелина на слой и интерактивни измервания.

За контакт с нас