Изследователски инвертен металографски микроскоп ZEISS Axio Observer Materials

Изследователски инвертен металографски микроскоп ZEISS Axio Observer Materials

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Инвертен микроскоп за научни изследвания и анализ на материалите

Инвертният микроскоп Axio Observer е много подходящ за бързи металографски изследвания. Фокусът остава постоянен дори при промяна на увеличението или смяна на металографските образци.
Axio Observer комбинира доказаното качество на оптиката на ZEISS с автоматизацията на елементите. Осигурява надеждност и възпроизводимост на резултатите.

С помощта на специализирани софтуерни модули могат да се анализират напр.неметални включвания и размер на зърната.
Axio Observer е отворена платформа за анализ на изображението: препоръчително е да се поръчват само елементите, необходими за текущите изследвания в момента. При промяна на изискванията, едно просто ъпгрейдване ще направи системата готова за всякакви изследвания.

Спестяване на време при металографските изследвания

  • Спестяване на време както от подготовката на образците, така и от изследването им с Axio Observer.
  • Инвертният дизайн осигурява успоредно разположение на образеца спрямо обектива.
  • Наблюдават се по-голям брой образци за по-малко време: просто образецът се поставя върху масичката, фокусира се един път и фокусът се запазва при всички следващи увеличения и образци.

Надеждни резултати и брилянтни образи

https://www.youtube.com/watch?v=knlo0nh1LK4

  • Възможностите на Axio Observer за получаване на стабилни образи могат да се оценят най-добре при работа с големи увеличения.
  • Хомогенното осветление на цялото зрително поле осигурява получаването на брилянтни образи. Всеки път се получават надеждни, възпроизводими резултати, благодарение на доказаните оптични качества на продуктите на ZEISS, комбинирани с автоматизираните компоненти.
  • Кратко време за получаване на образа за микроструктурния анализ с помощта на специализирани софтуерни модули, напр. NMI, зърна, различни фази.

Ъпгрейдване на системата

  • Препоръчително е съобразяване с наличния бюджет. С микроскопа Axio Observer да се поръчва само оборудване, необходимо в момента.
  • При промяна на изискванията системата винаги може да се ъпгрейдва.
  • Съществува голям избор между кодирани или моторизирани компоненти и голям набор от принадлежности – винаги може да се разчита на наличието на всяка необходима за вашите изследвания контрастна техника.

Принадлежности за Axio Observer

Моторизиран z-focus, устройство за автоматично разпознаване на елементите (Automatic Component Recognition), с което винаги можете да разпознаете избраните от вас обективи и филтри, дисплей с докосване и дистанционно управление.

Принадлежности за Axio Observer 5

Почти всички компоненти могат да бъдат моторизирани.

Материали за Axio Observer 3

Кодиран накрайник, регулатор на светлината, CAN и USB интерфейс, което дава възможност за отчитане на увеличението.

За контакт с нас