3D реплики за безразрушителен анализ на място

3D реплики за безразрушителен анализ на място

поискай конфигурация

Описание

Брошура

493810Изработването на реплики с висока резолюция дава възможност да бъдат изследвани дори и недостъпни повърхности в лабораторни условия.
Реплики могат да се снемат от всички метални повърхности, както и от повечето други твърди материали, като керамика, пластмаси и стъкло.

493825Съвременната техника за снемане на реплики отваря много възмoжности за приложение при инженерните инспекции, метрологията и съдебните разследвания. Високотехнологичното инженерство включва електропроизводство, ракетостроене, химически заводи, и др.

Система RepliSet

493840RepliSet е завършена система от материали за снемане на реплики. С RepliSet се прави точно 3D копие на повърхността на място. Работи се лесно и безопасно.

Висока резолюция и стабилност на формата

С RepliSet могат да се снемат реплики от детайли с размери по-малки от 0.1 micron по цялата повърхност на репликата, която може да бъде с всякакъв размер и форма.
RepliSet няма свиване и поради това може да се използва за много точни метрологични измервания.

493855Със системата RepliSet могат да бъдат получени дори реплики с точни размери, които възпроизвеждат много фино повърхността и имат плоска обратна страна.

Тъй като репликите RepliSet имат висока якост на срязване и гъвкавост, те могат да бъдат отделяни лесно без повреди от трудни обекти. След отлепването материалът възвръща първоначалната си форма.
Репликите могат да бъдат транспортирани безпроблемно и постоянната 3D форма може да бъде съхранена за бъдещи справки.

При всякакви условия

По принцип метеорологичните условия не създават проблеми. Тъй като RepliSet е водоустойчива, тя може да се снеме от влажни повърхности и да се втвърди при температури в обхвата от –10°C до +180°C. Могат да се снемат реплики с всякакви форми и размери, дори от вертикални и таванни повърхности.

Разнообразни методи на изпитване

493885RepliSet могат да се изследват с помощта на оптична микроскопия с отразена светлина или със стереомикроскоп с косо осветление за повишаване на контраста.
Може да се използва и интерферометрия за прецизни измервания, например за оценка на степента на обработка на повърхността.
Реплики без или с метално покритие могат да се изследват с помощта на SEM.
Оборудване за лазерно измерване и измервателни проектори с 2D или 3D приспособления са много подходящи като методи за изследване.

Снимки: Микроструктура на чиста мед

1 – образец и 2 – реплика

RepliSet е сертифициран метод по стандарта на ASTM E 1351 “Стандартна практика за създаване и оценка на металографски реплики, снети на място”.

Фолио за реплики Transcopy

493900Фолиото за реплики Transcopy се използва за снемане на реплика от всяка полирана или разядена повърхност. Фолиото е особено полезно, когато се изискват снимки от подготвената на място повърхност или анализът с портативен микроскоп е недостатъчен.

Репликата с Transcopy фолио се състои от отразяващ пластмасов филм със самозалепваща се задна страна.

Репликата се изработва като върху филма но фолиото се нанася течност Transcopy и се притисне здраво върху подготвената и разядена повърхност. Фолиото се отстранява от повърхността след 4-5 минути. След отстраняване на покриващата хартия, репликата може да се залепи върху гладка пластинка и да се изследва с оптичен микроскоп.

За контакт с нас