Държачи за образци за всякакви конфигурации

Държачи за образци за всякакви конфигурации

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Struers предлага широка гама държачи за образци за закрепване на 3 или повече залети или незалети образци. Могат да се закрепват образци с всякакви конфигурации.

Specimen-holder

Принцип на двойно закрепване
В нашата програма са разработени леки алуминиеви държачи на образци, които действат на принципа на двойното закрепване. Един винт закрепва два образеца. Това улеснява бързото закрепване и повишава капацитета на държачите.

Този принцип на закрепване позволява известен толеранс на диаметрите на образците и прави държачите подходящи за използване и при студено и топло залетите образци.

Шайби за придвижване на образци
Предлага се широка гама от шайби за придвижване

За контакт с нас