Индустриален прав микроскоп ZEISS Axio Lab.А1

Индустриален прав микроскоп ZEISS Axio Lab.А1

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Axio Lab.A1
Ръчен изследователски микроскоп

Надежден анализ на микроструктурата и на дефекти в материала – в комфортни условия

Може да се избере най-подходящата конфигурация микроскоп измежду трите версии на Axio Lab.A1: Осветление за работа в отразена и/или преминала светлина; Axio Lab.A1 за ортоскопия, Axio Lab.A1 за коноскопия.

Axio Lab.A1 позволява извършването на широк обхват изследвания на многобройни металографски образци. Може да се определят едрината на зърната и микроструктурата на металите или да се получи информация за механизмите на възникване на дефекти в материала при умора, корозия, образуване на пукнатини и разрушаване. Изследванията могат да се документират с дигитални камери в обхвата от 1.3 до 12 мегапиксела. С поляризирана светлина могат да се изследват микроструктурите на косми, почва и нишки за криминологията. Могат да се анализират люспи от лак и боя с помощта на светло поле, флуоресценция и поляризирана светлина. За геологията могат да се изследват образци от скали и минерали, напр. за петролната промишленост. При изследвания за опазване на околната среда може да се идентифицира микроструктурата на материали като напр. азбестови нишки.

  • Използване на 4-позиционната рефлекторна револверна глава за избор на най-добрите контрастни техники за изследване на микроструктурата. Използване и на допълнителни контрастни техники с включване на различни модули.
  • В микроскопа са вградени 50W халогенна лампа и електрозахранване. Вградена е и LED лампа за постигане на постоянна цветна температура, малка консумация на ток и изключително дълъг живот.
  • Опериране с контролите на Axio Lab.A1 с една ръка.
    Това дава възможност да се изследват и най -дребните структури, като се седи в удобно положение и се регистрират всички дефекти в материала, без чувство на умора дори и при продължителна работа.
  • Използване възможностите на ортоскопията или коноскопията за изследване на двойно лъчепречупващи материали с поляризационен контраст.
  • За работа с поляризирана светлина Axio Lab.A1 е оборудван с центроваща се 4 позиционна револверна глава.

Работа с поляризирана светлина за всякакви цели

Axio Lab.A1 представлява универсален поляризационен микроскоп за използване в геологията, минералогията и за изследване на полезни изкопаеми.
С Axio Lab.A1 се изпълняват задачи за определяне индекси на пречупване, разцепване, двойно пречупване, ъгли на екстинкция, разлики в оптичните траектории и брой и ъгъл на оптичните оси.

Областта на приложение може да се разшири с измервателни компенсатори. Може да се избира между фиксирани и ротационни компенсатори за визуализиране на големи и малки разлики в оптичните траектории и да се определя относителната оптична характеристика на влакнести материали. Измерване на разцепвания и ъгли на екстинкция могат да се извършват с помощта на въртящата се на 360° масичка.

Устройството за коноскопия се състои от логично свързани анализатор и леща на Бертранд. При завъртане лещата на Бертранд към траекторията на светлината, анализаторът също ще се завърти към нея.

За контакт с нас