Портативни микроскопи с батерии за инспектиране на място“PSM -5-10″

Портативни микроскопи с батерии за инспектиране на място“PSM -5-10″

поискай конфигурация

Описание

Брошура

PSM-5 и PSM-10 са портативни микроскопи с батерии за инспектиране на място на предварително подготвени повърхности и реплики. PSM-5 и PSM-10 са конструирани за работа върху неравен терен и са идеални за изследване на повърхности, подготвени с TransPol-5 и MoviPol-5. PSM-5 осигурява увеличения до 400x, а PSM-10 – до 600x.

Към всеки от двата модела може да се използва висококачествена дигитална камера. Възможно е да се поръчат измервателен окуляр и микрометрична пластинка.

За инспектиране на закръглени повърхности (тръби и др.), към PSM-10 се предлагат допълнително магнитна напречна поставка и висок триножник.

За контакт с нас