Система за организация на металографски лаборатории

Представете си един работен ден, в който всички лабораторни данни са събрани на едно място и са логично организирани, протоколите се създадени автоматично и резултатите са споделени веднага с колегите ви.

Scentis е интелегентна система за организиране, която може да осъществи това във вашата лаборатория – с безпрецедентна гъвкавост, бързина и простота.

Използвайте Scentis за създаване на изображения, събиране на данни, измерване и анализ. Използвайте Scentis за архивиране и обработване на данни и извличане на знания – от десктопа към предприемчивостта.