Scentis – Софтуер за анализ на изображението

Scentis – Софтуер за анализ на изображението

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Scentis е много повече от възможност за архивиране на изображения и техния анализ. Създавайте изображения, анализирайте, архивирайте и споделяйте вашите резултати посредством Struers Central Information System, Scentis. Scentis е осъществена в нова удобна за използване версия за лесно адаптиране към лабораториите.
Искате само да създадете изображение, да извършите измервания и да отпечатите протокол или да споделите материалографските изследвания с цялата ви група? Софтуерът на Scentis е правилният инструмент.

Разширен обхват на вградените инструменти за анализ на изображението, като :

 • Разширена дълбочина на полето (EDF)
 • Наслагване на образи
 • Анализиране на получени в момента образи
 • Допълнения за процентна площ, графит, измерване на дебелина идр.

Характеристики

 • Лесен и интуитивен интерфейс, който отговаря на обема на вашата работа
 • Получаване на изображения и данните от тях във всякакъв формат
 • Вградена характеристика за разширена дълбочина на полето (EDF)
 • Наслагване на образи: Автоматично подреждане и наслагване на образи в едно изображение на големи повърхности
 • Голям брой възможности за ръчни и автоматични измервания
 • Използването на опцията “Снимка до ръба” улеснява точното измерване
 • Оптимизиране на измерванията чрез използване на опции с измервателни шаблони
 • Снимайте и намерете: оставете Scentis да открива автоматично линии, окръжности и други контури в изображенията
 • Извършване на измервания в изображенията, като напр. дебелина на покрития и др.
 • Използване на анотации за маркиране на интересни обекти или области
 • Използване на модули за анализ на изображението за прецизни измервания, съобразно вътрешните стандарти (по желание)
 • Документиране на резултатите с удобни за работа шаблони за протоколи и вградения генератор на протоколи
 • Получаване на протоколи в различни формати, вкл. doc, xls и pdf
 • Записвайте вашите данни на едно място за по-голяма прегледност и лесно повторно намиране
 • Гъвкавост на базата данни, която се дължи на съвременната ориентирана към обекта технология
 • Използване на мощни инструменти за търсене и повторно намиране на данни
 • Претърсване на данните за намиране на нови аспекти в запазените изображения и данни
 • Scentis се предлага за единични потребители и за работни групи и може да бъде постепенно ъпгрейдван
 • Интелигентен плаващ лиценз осигурява ефективно използване на лицензите
 • Браузерът на Scentis осигурява лесно споделяне на изображения и документи просто с използване на Интернет браузер

Scentis е разработен в сътрудничество с MediaCybernetics®

За контакт с нас