Продукти за шлифоване и полиране

Целта на опаковането е да предпази чупливи или материали с покрития през време на подготовката им , както и да се запазят ръбове им. Опаковането се използва също и за получаване на образци с еднакви размери. Съществуват две техники за опаковане на образци: горещо заливане и студено заливане.

В пресите за опаковане на Struers се използват леки нагряващи/охлаждащи системи, които позволяват бързо топлопренасяне и бързо охлаждане. Като допълнение консумацията на вода може да се намали с 80% с вибрационната охлаждаща система на Struers.

Всички продукти в тази категория