Консумативи за горещо заливане

Консумативи за горещо заливане

поискай конфигурация

Описание

Брошура

Горещото заливане е идеално за използване, когато се изисква високо качество на подготовката, еднакви размери и форма, както и краткотрайност на процеса. Извършва се с преса, в която образецът се поставя в специален цилиндър за заливане заедно с подходяща смола, при температура от около 180°C и налягане от около 250 bar. Залетите образци винаги трябва да се охлаждат под налягане, за да се получи добра адхезия между смолата и образеца. Най- добро е водното охлаждане.

Широк обхват на предлаганите преси
Struers предлага голямо разнообразие преси за всякакви цели – от полуавтоматични за заливане на малък брой образци до напълно автоматични с два цилиндъра за големи продукции.

Смоли за горещо заливане
Предлагат се две различни групи смоли за горещо заливане: термопластични и термореактивни. Термореактивните смоли се втвърдяват при повишени температури, докато термопластичните омекват при повишени температури и се втвърдяват отново при охлаждане. Struers предлага пълна гама смоли за заливане:

• ClaroFast прозрачна смола, която дава възможност да се наблюдава образеца през време на подготовката.
Термопластична акрилна смола. Може да се използва и като изолираща основа при заливане с ConduFast. Read more

• ConduFast за електролитно полиране.
Термопластична електропроводима смола на акрилна основа с пълнеж от железен прах.

• CitoFast за много бързо заливане на меки материали или за използване като подложка при работа с LevoFast или DuroFast за намаляване времето на заливане.
Термопластична акрилна смола с пълнеж от алуминиев прах. Read more

• DuroFast за оптимална равнинност и отлично запазване на ръбовете на твърди материали.
Термореактивна епоксидна смола с високо съдържание на минерален и стъклен пълнеж.

• LevoFast за отлично запазване на ръбовете на меки до средно твърди материали.
Термореактивна меламинова смола с минерален и стъклен пълнеж. Read more

• PolyFast за бързо заливане и изследване със SEM.
Термореактивна проводяща бакелитова смола с въглероден пълнеж.

• MultiFast за рутинно заливане на образци. Термореактивна бакелитова смола, предлагана в различни цветове, за цветово кодиране на залетите образци .

• Pre-Mount за бързо и лесно рутинно заливане на образци с проста конфигурация.
Термореактивна бакелитова смола на таблетки с различни размери.

За контакт с нас