CitoDoser

CitoDoser

поискай конфигурация

Описание

CitoDoser – Уникална дозираща система за CitoPress
Предимствата на CitoDoser са по-бързото запълване (на уреда за заливане), и малкото разпиляване на материала.
CitoDoser позволява на потребителя да дозира зададено количество смола чрез натискане на бутон. Всяко дозиращо устройство има уникална електронна табелка, с помощта на която CitoPress го разпознава и автоматично възстановява последния използван метод.

При използване на няколко дозиращи устройства CitoDoser, всяко от тях работи само с една определена смола. При смяната на дозиращото устройство CitoPress е готова за секунди за работа с друга смола. Никакво програмиране, никакви грешки.

За контакт с нас