Микроелектроника и контролирано отнемане на материал
Подготовка и изследване на материалографски образци на място

Конвенционалната металографска подготовка изисква отрязване на образец от материала. Това не винаги е подходящо, тъй като разрушава детайла, който подлежи на изследване.

В много случаи се изисква да се извърши подготовка и изследване на материалографски образец, без да се увреди детайла. В тези случаи се използват безразрушителни методи на изследване.

Struers произвежда пълен комплект преносимо оборудване за безразрушителна подготовка – от първоначално шлифоване, през механично и електролитно полиране до електролитно разяждане, а също така микроскопи и системи за приготвяне на реплики.

Подготовката на място е особено подходяща за качествен контрол в електроцентрали, нефтени платформи, мостове, самолети и др. Методът на безразрушителната подготовка дава възможност необходимата инспекция да се извърши на място.

Всички продукти в тази категория