TargetSystem се използва за подготовка на образци от микроелектронни елементи. Тя е първата система, с която в реално време може да се извършва центроване и измерване на видими и невидими цели, като печатни платки и BGA. Точността на системата е изключителна +/- 5 µm.