TargetDoser

TargetDoser

поискай конфигурация

Описание

TargetDoser е автоматична дозираща камера, която осигурява подаването на необходимите за полирането течности към TargetMaster. TargetDoser има 7 помпи и 10 предварително програмирани метода, както и възможност за включване на 200 метода, създадени от потребителя.

За контакт с нас