DURAMIN-4 ръчен твърдомер за измерване на микро- и микро-/макротвърдост

DURAMIN-4 ръчен твърдомер за измерване на микро- и микро-/макротвърдост

поискай конфигурация


  • Подходящ за измерване на твърдост по Викерс, Кнооп и Бринел
  • Автоматична шест-позиционна револверна глава
  • Ръчна XY-масичка и Z-ос
  • Ръчно измерване на отпечатъка с помощта на окуляр
  • Предлага се в две разновидности за два интервала на натоварване: 10 gf – 2 kgf и 1 kgf – 62.5 kgf

Този обхват от началното ниво микротвърдомери първоначално беше създаден за изпитвания по Викерс, но може да бъде използван също за изпитвания по Кнооп и Бринел. Твърдомерите Duramin-4 са снабдени с комбинация от ръчни и автоматични конструктивни особености за осигуряване на лесно опериране. Duramin-4 е достъпен за два интервала на натоварване.

Описание

Начално ниво твърдомер за изпитване на твърдост по Викерс – оптимална повтаряемост и лесно опериране

Точност и повтаряемост

Съвременната технология за натоварване с динамометричен датчик осигурява пригодността на Duramin-4 към всички действащи стандарти, като предлага повтаряемост на резултатите в целия обхват на натоварвания.

Лесно опериране

Дисплеят съчетава тъч-екран с прост потребителски интерфейс, специално създаден за лесно използване, но достатъчно стабилен да издържи и най- тежките производствени натоварвания. Измерването на отпечатъка се извършва ръчно с окуляр, в който измервателните линии обхващат отпечатъка.

Предназначение

Duramin-4 е идеален за използване за единични изпитвания по Викерс, както в лабораторни (M1), така и в производствени условия (M2)
Два обхвата натоварвания: 10 gf – 2 kgf и 1 kgf – 62.5 kgf.

Ръчна XY-масичка

С помощта на микрометрични винтове образецът се позиционира ръчно. Едно просто завъртане на двата винта осигурява прецизното позициониране на XY-масичката с образеца спрямо обектива.

Ръчна Z-ос

Височината на образеца се регулира чрез завъртане на ръчно колело. Така XY-масичката с образеца се установява на идеална работна височина.
Ръчно измерване на отпечатъка с окуляр Измерването на отпечатъка се извършва с окуляр, а твърдостта се отчита на дисплей.

LED осветление

Осветителната система се базира на LED технологията за осигуряване на постоянна интезивност на светлината през цялото време на живот на LED. Това елиминира опасността от вариации в измерванията на отпечатъка, която съществува при други светлинни източници.

Точност и повторяемост
Ръчна Z-ос
Ръчно измерване на отпечатъка с окуляр
LED осветление
Бърза и лесна промяна на методите за изпитване
Закрепване на образците
Предлага се в две изпълнения

Индустриално приложение в сферата на:

автомобилна индустрия

автомобилна индустрия

авиационна индустрия

авиационна индустрия

Електроника

електроника

производството

производството

образованието

образованието

Предлага се в две изпълнения

Duramin-4 се предлага, както във вариант с олекотена конструкция за ниски натоварвания, която е идеална за лабораторни измервания, така и във вариант с укрепена конструкция за високи натоварвания за използване в производствени условия или за качествен контрол.

Duramin-4 M1

Твърдомер за ниски натоварвания на принципа на динамометричен датчик . Идеален за автоматично изпитване по Викерс и Кнооп с обхват на натоварвания 0.098 – 19.6 N (10 gf – 2 kgf). Работна височина 0-160 mm.

Варианти 10 gf – 2 kgf 1 kgf – 62.5 kgf
Олекотена конструкция Duramin-4 M1
Висока конструкция Duramin-4 M2

Duramin-4 M2


Твърдомер за изпитване на макротвърдост на принципа на динамометричен датчик. Идеален за автоматично изпитване по Викерс, Кнооп и Бринел с обхват на натоварвания 9.81 – 613.1 N (1 kgf – 62.5 kgf). Работна височина 0-230 mm

Duramin 4 Техническа спецификация

Техническите информационни листове на Struers са предназначени да Ви помогнат да направите най-добрия избор на оборудване за Вашата конкретна цел.

Можете да намерите важна информация, като спецификации за капацитета и производителността, размери, тегло, електрически данни, нива на шума, условия на околната среда и безопасност.

В много случаи можете също така да получите общ преглед на аксесоари, които предлагат по-голям капацитет и производителност.

За контакт с нас