Диамантени суспензии за материали, чувствителни към вода

Диамантени суспензии за материали, чувствителни към вода

поискай конфигурация

Описание

DP-суспензията A е висококачествен продукт, базиран на алкохол. Със съдържание на вода по-малко от 0.5 % w/w дори най-хигроскопичните материали могат да бъдат обработени без опасност от увреждане на чувствителните фази.
Чувствителни към действието на вода фази се срещат в много различни материали, напр. магнезиев окис, варовик и двукалциев силикат.
Внимателният подбор на първокачествени диаманти в суспензията също спомага за постигането на перфектна равнинност, запазване на ръбовете и включванията.

За контакт с нас