Как да полираме ефективно металографски образци

Как да полираме ефективно металографски образци

Как да полирам ефективно металографска проба (Е-СЕМИНАР НА ЖИВО)

Подобрете контраста и равнинноста чрез избор на правилната повърхност за полиране.

Равнинноста , запазване на ръба или контраста са целта на подготовката?

Как се избират най-подходящите платна за полиране?

Динамиката на финното шлифоване и полиране са основата за разбирането как работят различните повърхности за полиране в зависимост от материала на пробата.

Този Е-семинар ще разгледа основната теория и с примери ще покаже как повърхностните характеристики влият върху резултата от полирането.


Информация за курса

 • Тема

Обща металография

 • Домакин

Birgitte Nielsen, специалист апликации

 • Език

Английски език

 • Цена

Безплатен Е-семинар

 • Възможностти

Многобройни

 • Времетраене

1 час

 • Започва

13 Март, 11:00 (EET)

 • Край

13 Март, 12:00 (EET)

 • Местоположение

Онлайн

 • Местоположение

Онлайн

Регистрация
Допълнителна информация

ЗА ШЛИФОВАНЕ И ПОЛИРАНЕ

Механичната подготовка е най-разпространеният метод за подготовка на материали за микроскопско изследване. Специфичното изискване на подготвената повърхност се определя от конкретния вид анализ или изследване , което е необходимо да се направи. Пробите могат да бъдат приготвени за перфектния завършек, истинската структура или могат да бъдат спрени, когато повърхността е приемлива за конкретно изследване.

Цели на подготовката

Независимо от изискванията за подготовка, общите цели на подготовката са едни и същи:

 • Всички структурни елементи трябва да бъдат задържани
 • Повърхността трябва да е без драскотини, без деформации
 • Без чужди вещества на повърхността на образеца
 • Образецът трябва да е равен и силно отразяващ
 • Трябва да се получи оптимална цена за проба
 • Всички подготовки трябва да бъдат 100% възпроизводими

Основният процес на подготовка на механични образци е отстраняването на материала, като се използват абразивни частици в последователно по-фини стъпки, за да се отстрани материал от повърхността, докато се достигне желания резултат.

Има три механизма за отстраняване на материала: шлайфане, полиране и навиване.

Често срещани проблеми :  Пукнатини

Пукнатина между плазмено покритие и субстрата. Пукнатината произхожда от рязане.
Увеличние : 500х

Решение за пукнатини

Пробата е залята с епоксидна смола EpoFix и боя EpoDye под вакуум с CitoVac. Пукнатината е изпълнена с флуоресцентна боя, което доказва, че пукнатината е в материала преди заливането със смола.
Увеличение: 500х

2018-03-02T18:18:53+02:00