Аспекти от контрола на качеството – Рейка за автомобилен кормилен механизъм

Аспекти от контрола на качеството – Рейка за автомобилен кормилен механизъм

Научете как с оптимизирани и автоматизирани методи могат да се получават бързи и надеждни резултати при изследване на повърхностно закалени рейки за автомобилни кормилни механизми.

Рейка за автомобилен кормилен механизъм

Оценката на качеството е важен процес в автомобилостроенето. Контролът на качеството дава сигурност, че клиентите получават продукт, който задоволява техните нужди и не дава дефекти. Ако гаранцията за качеството не е подкрепена от подходящи мерки за контрол на качеството или мерките са недостатъчни и грешни, това поставя потребителите в потенциален риск. Производителите са под постоянен натиск да удовлетворяват пазарните изисквания за сигурност, експлоатационна стабилност, стандарти за опазване на околната среда и издържливост , като същевременно подобряват производителността и конкурентоспособността в глобалния пазар. Ние в Struers подкрепяме производителите в стремежа им да отговорят на тези изисквания на глобалния пазар. Обхватът на нашите технологии и експертиза помага на производителите да подготвят, анализират и осигуряват най-високо качество на сурови и обработени твърди материали в производствения процес. В тази статия се описва методиката, използвана за определяне на твърдостта на шест повърхностно уякчени (подложени на цементация) детайли от рейки за кормилен механизъм. Описва се също как високо автоматизирано оборудване и приспособления спомагат за намаляване времетраенето и повишават надеждността при оценката на качеството.

Lars Hagsted Rasmussen
MSc, Application Specialist, Struers

Предмет на изследването

Качественият контрол на рейки за автомобилен кормилен механизъм се състои в определяне не твърдостта. В хода на изследването e изпитана твърдостта на шест детайла от повърхностно уякчени рейки.
Използвани са специално изработени приспособления за автоматично подаване и закрепване на рейката през време на процеса на рязане, като се елиминира ръчното манипулиране. Освен това е изработен специален държач на образци за едновременно шлифоване и полиране на шест образеца с различна форма. Всичко това спомага за намаляване на времето на изследването.

Фиг. 1:
Краен резултат от определянето на твърдостта след автоматизирано измерване на дълбочината на уякчения слой (CHD)

Определяне на твърдостта на повърхностно уякчена рейка за автомобилен кормилен механизъм чрез автоматизирано оборудване и специално изработени принадлежности.

За рязането е използван уред Struers Axitom-5 с режещ диск 50A35 и скорост на подаване 0.7 mm/s.
Използвани са специално изработени приспособления за автоматично подаване, закрепване, освобождаване и повторно закрепване на всеки детайл. Тази система позволява и безкрайно х -движение на масата. Подаващата система извършва автоматично повторното закрепване, без да е необходимо то да се извършва ръчно.

За процесите на шлифоване и полиране са използвани Struers AbraPlan-30 и Struers AbraPol-30 при диаметър на дисковете 350 мм / 14”. Специално изработен държач на образци е използван за закрепване на образците с различна форма през време на шлифоване и полиране. Така 6 образеца могат да се обработват едновременно.

Финалното 3 μm диамантено полиране върху мека шайба осигурява получаването на достатъчно фина и гладка повърхност, подходяща за изпитване на твърдост.

За процеса на верификация е използван уред за определяне на твърдост Struers Duramin-40 AC1 за провеждане на серии от 15 автоматични измервания на дълбочината на проникване на цементацията (CHD). Резултатите от тези измервания се отразяват в информационен протокол.

Резултати и заключение

Измерването на твърдостта на рейка за кормилен механизъм посредством автоматизирано оборудване и специално изработени принадлежности елиминира необходимостта от повторно закрепване през време на рязането и намалява времето за шлифоване и полиране. Това създава по-ефективен метод за изпитване на твърдост и подобрява процесите на изпитване на твърдост в автомобилната индустрия. Процесът на рязане осигурява период от само една минута за напречно сечение при рязане с модифициран Axitom-5 при използване на автоматично подаване.

Процесите на шлифоване и полиране позволяват също подготовката на шест образеца да бъде извършена    само за пет минути в три автоматизирани стъпки с помощта на специално изработен държач. Резултатите от автоматичния процес на измерване на твърдостта (CHD) моментално се отразяват в информативен протокол.

Контакти за повече информация

Интересувате се за контрола на качеството в автомобилната инустрия?
Можете да се свържете с нас за повече информация специално за тази статия или относно други теми от областта на качествения контрол, които Ви интересуват.

2020-06-01T00:10:34+03:00