Микроскопия и микроскопски анализ от Struers

Микроскопия и микроскопски анализ от Struers

Истинските резултати в изследването на микроструктурите изискват задълбочено вникване в подготовката на пробите, както и в микроскопията и анализа на изображението. Този курс на обучение съчетава и трите теми в интензивна 2-дневна програма.
Учебният курс на Struers / Zeiss в микроскопията е двудневно интензивно събитие, включващо три основни теми:

1) Микроскопско изследване
2) Анализ на изображението
3) Подготовка на пробата

Теоретичните лекции се съчетават с практически упражнения, за да се постигне максимално вникване, увереност и разбиране на задачите от материалографски микроскопски задачи.

Обучението се основава на Zeiss Software Zen 2 core, работеща на микроскопите на Zeiss : AxioVert и AxioObserver.

Участниците ще се научат как да:
– използват софтуера Zen 2 core
– използват настройки за рефлектори, камера и светлина върху микроскопи
– подготвят проби за истински микроскопски анализ
– създават контраст на пробите чрез химични или оптични техники

 

Информация за курса:

 • Тема

  Обща металография

  Микроскопия

 • Език

  Английски език

 • Цена

  EUR 1860

 • Възможности

  Многобройни

Време и място

Допълнителна информация

2018-02-15T23:17:47+02:00