ZEISS Оптични микроскопи с ZEN core

ZEISS Оптични микроскопи с ZEN core

Вашият комплект методи за характеризиране на металите

ZEN core: Пълен интуитивен комплект металографски методи за бързо получаване на прецизни резултати в софтуерна среда на много потребители

Оценяване на структурни елементи

Оценяване на структурни елементи

Сегментиране на фази

Сегментиране на фази

Количествено определяне на зърна

Количествено определяне на зърна

Анализиране на заваръчни шевове

Анализиране на заваръчни шевове

Класифициране на включвания

Изследване на дефекти

Изследване на дефекти

Оценка на графит

Оценка на графит

Анализиране на заваръчни шевове

Оценка на грапавост[2]

Оценка на грапавост[2]

Измерване на слоеве

Измерване на слоеве

Софтуер Machine learning

Софтуер Machinelearning

 • Пълен контрол на моторизирани ZEISS микроскопи, съвременна оценка на изображението, обработка и анализ и кратък протокол.
 • Конструиран за лаборатории за изследване качеството на промишлени метали, като могат да се избират и само отделни модули за работа.
 • Лесен за употреба. С адаптивен потребителски интерфейс, осигурява повтаряемост.
 • Пълен контрол на процесите, потребителски профили и технически параметри за управляване на качеството.
 • Комбиниране с ZEISS Shuttle & Find и електронен микроскоп за разнообразни изследвания

ZEISS Оптични микроскопи с ZEN core

Вашият комплект методи за характеризиране на металите

Конфигурирайте Вашия микроскоп и камера

 • Модулен софтуер: ZEN Core
 • Пълен контрол на моторизирания микроскоп и обработка на изображението
 • Вътрешен архив с база данни за изображенията, по желание
 • Обработка на корелативни изследвания от свързани светлинни, дигитални и електронни микроскопи, по желание

Многостранни изследвания

ZEN Металографски конфигуратор

1. Изберете Вашия микроскоп

Брилянтна оптика, съвременни характеристики, тъч контрол

Axio Imager прав

Axio Observer инвертен

Моторизиран и кодиран[1], солиден, на добра цена

Axioscope upright

Axio Vert инвертен

2. Конфигурирайте Вашата система

 • Размер и форма на масичка
 • Контрастиращи методи
 • Конфокални лазерни модули [2]
 • Обективи
 • Дигитална камера             

 • Корелативна микроскопия

3. Окомплектовайте Вашия модулен софтуер в ZEN 2 core

 • Едрина на зърна
 • Интерактивни измервания
 • Дебелина на слоеве
 • Неметални включвания
 • Intellesis Machine Learning
 • Анализ на графит в чугуни
 • GxP проверки

[1] Пълно моторизиране и кодиране понастоящем е възможно само за модели Axio Imager, Axio Observer and Axioscope 7

[2] LSM 800 MAT дооборудване за конфокално лазерно сканиране е възможно за Axio Imager.Z2m с ConfoMap® софтуер за изображение и анализ на повърхността. Няколко образци с любезното разрешение на TWI Ltd, UK

2019-08-26T07:47:42+03:00