Видове диаманти
Диамантите за металографско шлифоване и полиране са достъпни нормално в две различни кристални форми: поликристална (P) и монокристална (M). Поликристалните диаманти се състоят от многобройни кристалити с малки размери, които осигуряват голямо количество малки режещи ръбове.В процеса на подготовката на металографски образци тези ръбове осигуряват отнемането на голямо количество материал с еднаква дълбочина на драскотините.

Монокристалните диаманти са по-едри и осигуряват по-малко режещи ръбове. Те отнемат голямо количество материал с различна дълбочина на драскотините. P-диамантите са предпочитани за обработване на повърхности, към които има високи изисквания, докато M-диамантите са по-подходящи за универсална употреба.

Важен е правилния избор
Серията на Struers от диамантени продукти покрива изискванията на целия обхват металографски дейности. При някои техники на подготовка има по-високи изисквания към диамантените продукти и затова е важно да се знае точно какво е нужно за конкретния метод за подготовка. Високите изисквания към подготвяната повърхност налагат избор на поликристални диаманти (P), докато често напълно приемливи резултати могат да се получат и при използването на по-евтините монокристални диаманти (M). Изобщо изборът на диамантени продукти трябва да бъде съобразен с изискванията към качеството на подготвяната повърхност, времето за подготовка и икономичността.

Контролиране на размера на частиците
Диамантените продукти на Struers се предлагат с различни размери на частиците. Изключително важно е размерите на частиците да са еднакви в рамките на един продукт. В противен случай, по-едрите частици в сместа могат да предизвикат драскотини, които не могат да бъдат отстранени при следващата стъпка на обработка. По-малките частици в сместа пък не допринасят съществено за отнемането на материала. Следователно контролирането на размера на частиците е изключително важно при производството на диамантени продукти.

В Struers не сме доволни от съществуващите международни стандарти за разпределението на размера на диамантените частици и затова сме създали наши собствени по-високи стандарти. Тези стандарти засягат също концентрацията на диамантите в нашите продукти. Диамантените продукти на Struers се произвеждат в концентрации, които са стриктно съобразени с изискванията към процеса на подготовка на металографски образци.

Всички продукти в тази категория