Подготвяне на тънки срезове
Struers предлага оборудване и консумативи за подготовка на образци за минералогията, геологията и керамиката, която покрива целия подготвителен процес – от рязане до получаване на чисто обработен или полиран тънък срез, готов за микроскопско изследване.

Подготовка на образците
Минералогичните образци често съдържат както изключително твърди, така и меки фази, и затова е необходимо използването на специално разработени за тези материали принадлежности. Вместо шлифоване се използва лепинговане върху чугунени дискове с лепинговащи прахове SiC и B4C. За полиране без образуване на релеф се използват твърди дискове и текстилни шайби като Petrodisc и Pan шайби. За опаковане и импрегниране може да се използва Epofix. Epofix се използва също и за залепване върху стандартни микроскопски слайдове или залепване на покриващи стъкла.