По-точни измервания при ренгеновата микроскопия

По-точни измервания при ренгеновата микроскопия

Метрологично приложение за ZEISS Xradia Versa

Откриване на най- малките размери. Най-точното им измерване.

Интегрирането на компоненти с все по-малки размери увеличава необходимостта от метрология с висока резолюция. ZEISS представя една напълно нова област от безразрушителни методи за изследване на субмикронни детайли с рентгеновите микроскопи Xradia Versa. Сега, с допълнението за метрология към вашия ZEISS Xradia 620/520 Versa, вие можете да правите измервания с точност далеч над границите на конвенционалната CT технология.

Възползвайте се от предимствата на рентгеново изображение с висока резолюция, в комбинация с високо прецизна метрология. Уверете се в точността на измерването на малки размери в реконструирани обеми, по- малки от 125 mm3.

Малки обеми при висока резолюция

За разлика от конвенционалните Micro-CT методи, ZEISS Xradia Versa осигурява образи с висока резолюция на малки обеми в големи образци, дори при in-situ и 4D изследвания. Пакетът MTX допълва изследванията като улеснява измерването с висока точност на размерите в малки реконструирани обеми до 125 mm3.

Прост процес на калибриране

Пакет MTX осигурява интегрирано, ръководено от потребителя калибриране, превръщайки резолюцията на вашата Versa система в измерване с верифицирана точност. След като калибрирането завърши, можете да провеждате прецизни измервания и да прехвърлите данните към стандартния метрологичен софтуер за по-нататъшна обработка.

Водеща CT метрологична точност

Калибрираните с MTX системи ZEISS Xradia Versa осигуряват водеща на на пазара стойност на максимално допустима грешка (MPE) от MPESD = (1.9 + L/100) μm за измервания на стойности в малки обеми, където L е измерената дължина в mm. Това предоставя нови възможности за приложения, изискващи високо прецизна метрология в производството и зследователската дейност.

Разширете границите на Вашите приложения. Пълна проследимост на резултатите.

Лещи за смартфон камери

Оценката на геометричните свойства на вече сглобена леща за камера изисква използването на безконтактен и безразрушителен метод за измерване. Метрологичното приложение за ZEISS Xradia Versa позволява измервания с верифицирана точност на свойства като:

  • дебелина на пръстеновидните клинове,
  • центроване на блокиращите диаметри,
  • хлабини между клиновете,
  • наклон на лещите една спрямо друга,
  • височина и центриране на върховете,

които са важни при функционални инспекции и подобряване на процеси и дизайни за производство на многофункционални камери за смартфони с високо качество.

Върхове нa дюзи за впръскване на гориво

Тъй като геометричните характеристики на дюзите за впръскване на гориво влияят върху работата на двигателите, обикновено отклоненията от номиналния дизайн се измерват при контрола на качеството. Рентгеновият CT контрол е изключително подходящ за безразрушително измерване на размерите

  • Сега прибавете висока точност към високата резолюция на вашата Versa система.
  • Извършвайте СТ метрология с висока резолюция и най-добрите МРЕ спецификации
  • Бъдете уверени в направените измервания
  • Фантом XRM check предоставя безпроблемно калибриране и верификация на точността
  • XRM check е създаден в съответствие с VDI/VDE 2630-1.3.Верификация на

Съединителни части от шприцована пластмаса

Измерването на размерите на вътрешни и външни структури на малки детайли, шприцовани от пластмаса, или лесно деформируеми компоненти спомага за определяне на отклоненията от номиналната геометрия, специфицирана чрез компютърен дизайн (CAD).

Спецификации
ZEISS метрологично приложение за ZEISS Xradia 620/520 Versa

2021-06-09T19:21:44+03:00