DURAMIN-170 – твърдомер за изпитване на твърдост по Роквел с голям капацитет

DURAMIN-170 – твърдомер за изпитване на твърдост по Роквел с голям капацитет

поискай конфигурация


  • Интервал на натоварвания 1-250 kgf
  • Предназначен за изпитвания на твърдост по Роквел
  • Подходящ за напълно автоматични изпитвания по Роквел; Jominy изпитвания и изпитвания по Роквел на образци с големи размери
  • Съвременен твърдомер за изпитвания на твърдост по Роквел
  • Моторизирана глава за изпитване
  • Моторизирана XY-масичка
  • Антиколизионна система
  • Вграден PC, управляван от мишка или тъч-екран

Това е твърдомер за изпитване на твърдост по Роквел с голям капацитет, с моторизирана глава за изпитване и моторизирана XY-масичка. Duramin-170 е особено подходящ за изпитвания на твърдост по Роквел на големи или високи образци или за напълно автоматични Jominy изпитвания.

Описание

Duramin-170 – Твърдомер за изпитване на твърдост по Роквел с голям капацитет

Твърдомер за изпитване на твърдост по Роквел с голям капацитет, за образци с големи размери и голям брой изпитвания.

Повишен капацитет

Моторизираната глава за изпитване спомага за лесно изпитване на големи и високи образци. Благодарение на автоматичната XY-масичка може да се изпитва голям обем образци.

Устойчивост и точност

Съвременната технология с динамометричен датчик осигурява не само пригодността на Duramin-170 към всички стандарти, но и възможната най-висока степен на точност и повтаряемост през целия интервал натоварвания.

Идеален за Jominy изпитвания

Благодарение на моторизираната XY-масичка и специално пригодените държачи за образци Duramin-170 е подходящ за автоматични Jominy изпитвания.

Характеристики

Стабилна височина на изпитване

Стабилна височина на изпитване

Моторизирана XY-масичка

Моторизирана XY-масичка

Определяне на точките на изпитване

Определяне на точките на изпитване

Jominy изпитвания

Jominy изпитвания

Антиколизионна защита

Антиколизионна защита

Различни възможности за закрепване

Различни възможности за закрепване

Лесно експортиране на данни

Лесно експортиране на данни

Прецизност на технологията с динамометричен датчик

Прецизност на технологията с динамометричен датчик

Индустриално приложение в сферата на:

автомобилна индустрия

автомобилна индустрия

авиационна индустрия

авиационна индустрия

Електроника

електроника

производството

производството

образованието

образованието

Duramin-170


Твърдомер за изпитване на твърдост по Роквел, базиран на технологията с динамометричен датчик. С неподвижна закрепваща опора Ø80 mm. Обхват на натоварванията: 9.8 – 2,450 N (1-250 kgf)

Duramin-170 A


Твърдомер за изпитване на твърдост по Роквел, базиран на технологията с динамометричен датчик. С моторизирана XY-масичка (размери 307 x 207 mm, ход 170 x 120 mm) за напълно автоматични серийни изпитвания. Обхват на натоварванията: 9.8 – 2,450 N (1-250 kgf)

Варианти 1 kgf – 250 kgf
Неподвижна закрепваща опора Duramin-170
Автоматична XY-масичка Duramin-170 A

Duramin 40 Техническа спецификация

Техническите информационни листове на Struers са предназначени да Ви помогнат да направите най-добрия избор на оборудване за Вашата конкретна цел.

Можете да намерите важна информация, като спецификации за капацитета и производителността, размери, тегло, електрически данни, нива на шума, условия на околната среда и безопасност.

В много случаи можете също така да получите общ преглед на аксесоари, които предлагат по-голям капацитет и производителност.

За контакт с нас