Твърдомери и Оборудване

Твърдомери и Оборудване 2017-09-03T13:47:39+03:00

Представяне на твърдомерите Duramin

9 начина да докажем, че твърдостта има значение.

Новите твърдомери Duramin са създадени на база на най-съвременната технология с динамометричен датчик, която осигурява възможно най-високата степен на точност и повтаряемост. Конструирани да издържат и на най-тежките производствени условия, новите твърдомери са лесни за работа и осигуряват оптимален режим на действие.